Sverigedemokraterna i Bengtsfors | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Bengtsfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Print sdblomma

Ordförande

Christer Andréasson

0703-368009

Kontakta oss

 • Årsmöte 2017 Sverige Demokraterna Bengtsfors

  Av bo.christer.andreasson den 4 februari, 2017
  0

  Dags att summera verksamheten för 2016 med ett årsmöte.

  Måndagen 13 februari 2017 kl 19:00 är det dags.

  Plats: Utvecklingscentrum Bengtsfors

  Meddela gärna om du tänker närvara till

  Bo-Christer Andréasson 0703368009

  Enklare förtäring finns att tillgå till självkostnadspris.

  Alla hälsas hjärtligt välkomna !!

 • Förslag om storregion lagt på is

  Av bo.christer.andreasson den 4 februari, 2017
  0

  Glädjande att förslaget om storregioner har lagts på is av den socialdemokratiska regeringen.

  En som säkert är besviken är vårt socialdemokratiska kommunalråd  Per Eriksson,som hade förordat ett jättelän

  med Bengtsfors i Centrum som han uttryckte det.Vad folket tycker var naturligtvis inte intressant för honom.

  Läs Sverige Demokraterna i region Västs pressrelease nedan

  15193579_1174357832612178_770776257360621282_n

  https://vgr.sd.se/wp-content/uploads/sites/296/2016/11/Pressmeddelande-storregionsförslaget-faller.pdf

 • Årsmöte 2017 SverigeDemokraterna Bengtsfors

  Av bo.christer.andreasson den 14 januari, 2017
  0

  Dags att summera verksamheten för 2016 med ett årsmöte.

  Måndagen 13 februari 2017 kl 19:00 är det dags.

  Plats: Utvecklingscentrum Bengtsfors

  Meddela gärna om du tänker närvara till

  Bo-Christer Andréasson 0703368009

   

   

 • Generösa bidrag i etableringsfasen till invandrare

  Av bo.christer.andreasson den 14 januari, 2017
  0

  Riksdagen utredningstjänst har gjort en utredning på hur mycket som betalas ut till personer som befinner sig i den ”etableringsfasen”.

  Dvs invandrare som precis kommit hit samt erhållit uppehållstillstånd.

  Hur länge man befinner sig i denna faser väldigt olika1år,2år eller mer.

  För dej som vill kolla källmaterialets finns hela utredningen nedan

  rapport_fran_riksdagens_utredningstjanst_dnr_2016-940

   

   

   

  Exempel på erhållna belopp

  2 vuxna med 2 barn 22400:-/mån skattefritt

  2 vuxna med 3 barn 27400:-/mån skattefritt

  2 vuxna med 4 barn 32800:-/mån skattefritt

  Nedan ser du hur många som var berörda i december 2016

  deltagare-etableringsuppdraget

  Källa :   https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda/Etableringsuppdraget-i-siffror.html

   

  Frågan är hur sugen man är att gå ifrån bidrag till ett vanligt avlönat 18000:-/mån jobb?

  Marginaleffekterna är otroligt stora.

  Så stora att man i vissa fall förlorar på att ta ett av  ovanstående jobb!

 • Storregioner ett nödvändigt ont,eller ett önskemål ifrån medborgarna

  Av bo.christer.andreasson den 14 januari, 2017
  0

  SD: Låt folket avgöra frågan om storregionerna
  Regionreform. Det finns stora risker förknippade med att bilda storregioner – som att makten centraliseras och att kommunikationen med medborgarna minskar. Ska ett sådant beslut ändå fattas är det nödvändigt att ansvariga politiker först – genom vägledande folkomröstningar – försäkrar sig om att det finns ett djupt förankrat folkligt stöd för reformen.

  Jonas Millard m fl , Sverigedemokraterna

  Samhällskontraktet mellan medborgare och det offentliga samhället i form av stat, län och kommun är ett av de viktiga skälen till att vi i Sverige har kunnat forma vårt välfärdssamhälle.

  Vi ställer oss därför skeptiska till bildandet av storregioner och ser riskerna med ett system som centraliserar makt och minskar kommunikationen med och förankringen hos medborgarna.

  Den av regeringen tillsatta indelningskommittéens delbetänkande är en i vårt tycke ofärdig produkt med synnerligen märkliga förslag. En av riskerna med att bryta unika regionala strukturer och försöka foga samman dem till en enhetlig sådan är att man förlorar medborgarinflytandet och minskar möjligheterna att kunna påverka politiken.

  Indelningskommitténs delbetänkande innehåller förslag till regional indelning och bildandet av tre nya län; Norrlands län, Svelands län och Västra Götalands län med ikraftträdande år 2019. Det är en synnerligen snabb process som riskerar att leda till felaktiga beslut och förlorat politiskt inflytande i processen.

  Att lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bevaras även i framtiden är av stor betydelse för Sverigedemokraterna. Bland annat av denna anledning anser vi att försiktighet bör iakttas vid planer på att just bryta upp kommun- och landstingsgränser som i många fall vilar på naturliga geografiska avgränsningar och en historiskt förankrad identitet.

  Ska sådana beslut ändå fattas är det nödvändigt att ansvariga politiker först försäkrar sig om att de har ett djupt förankrat folkligt stöd för reformen.

  Vidare kan man belysa att de fyra utgångspunkterna som kommittén anger som grund för sitt förslag till ny indelning är irrelevanta. Utifrån dessa utgångspunkter för en ny indelning finns egentligen inget skäl att ändra många landstings geografiska indelning.

  Det är för övrigt tveksamt om storregioner är svaret till hur till exempel en jämlik vård ska uppstå, Västra Götalandsregionen har funnits sedan 1999 och där finns fortfarande inomregionala skillnader i vårdtillgänglighet.

  Riksdagen antog i sitt betänkande ”Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning” (2015/16:KU25) att ”Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen”. Hur ska medborgarnas vilja beaktas om beslut tas innan nästa val?

  Det går överlag att se dessa presenterade förslag som en strategi för en fortgående maktcentralisering i det svenska samhället. Målet för eurokraterna är att förändra hela Sverige till en slags federal storregion i en europeisk, toppstyrd superstat där vi på sikt kommer att se regionerna bli motsvarigheter till kommuner.

  Vi gillar våra grannar, men vi tror att vi kan samarbeta utan gemensamma parlament och gemensamma administrationer. En regionreform bör utgå från folkviljan genom vägledande folkomröstningar runt om i Sverige. Vi i Sverigedemokraterna värdesätter närheten till väljarna och är av princip emot storregioner med litet folkligt stöd och utan demokratisk förankring.

  Jonas Millard, ledamot Konstitutionsutskottet (SD)
  Heikki Klaavuniemi , regionråd Västra Götalandsregionen (SD)
  Anders Forsberg , landsbygdspolitisk talesperson (SD)